Menu

 • SESJA POPRAWKOWA

  Sesja poprawkowa

  egzaminu maturalnego

  dla uczniów

  III Liceum Ogólnokształcącego odbędzie się w budynku

  przy ulicy Browarnej 1

  21 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00

   

 • EGZAMINY POPRAWKOWE

  Matematyka 28 sierpnia 2018 r. godzina 9.00

  Chemia 27 sierpnia 2018 r. godzina 9.00

  J.angielski 27 sierpnia 2018 r. godzina 10.00

  Egzaminy odbędą się w budynku przy ulicy Browarnej 1.

  Proszę zgłosić się do sekretariatu.

   

   

 • REKRUTACJA 2018/2019

   

  ghoed

  III LO to Szkoła Sukcesu. Uzyskaliśmy największy wzrost EWD. Ostateczny wynik zdawalności matur wynosi 100%. Od 1 września 2018 roku nową siedzibą szkoły będzie budynek obecnego Gimnazjum nr 9 przy ulBrowarnej.

  Absolwenci naszej szkoły to obecnie studenci renomowanych uczelni polskich i zagranicznych oraz pracownicy znanych firm.

   

  Na rok szkolny 2018/2019 do III LO planowany jest nabór do następujących klas:

   

  Klasa humanistyczna (dyplomatyczno - prawna) pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

  PRZEDMIOTY:

  Rozszerzone: język polski, język angielski, historia

  Uzupełniające (realizowane od klasy II): elementy wiedzy o świecie współczesnym, matematyka dla prawników; współpraca patronacka z WPiA UG i EUHE

   

  Klasa humanistyczna (psychologiczno-medialna) pod patronatem Uniwersytetu SWPS

  PRZEDMIOTY:

  Rozszerzone: język polski, język angielski, wos

  Uzupełniające (realizowane od klasy II): elementy wiedzy o historii, matematyka dla humanistów; patronat Uniwersytetu SWPS w Sopocie, współpraca z EUHE

   

   

  Klasa medyczno-przyrodnicza

  PRZEDMIOTY:

  Rozszerzone: biologia, chemia

  Uzupełniające (realizowane od klasy II): chemia – praktyka laboratoryjna, nowoczesna biologia; kształcenie promedyczne przy współpracy z EUHE

   

  Klasa politechniczno - informatyczna

  PRZEDMIOTY:

  Rozszerzone: matematyka, fizyka

  Uzupełniające (realizowane od klasy II): podstawy programowania; współpraca z PWSZ w Elblągu

   

   

  Drugi języki do wyboru: niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański.

  Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania uczniów realizowane w naszej szkole: edukacja filmowa i teatralna, warsztaty filmowe: animacje poklatkowe, tworzenie krótkich dokumentów, koło biologiczne, koło chemiczne, koło matematyczne, koło języka polskiego, koła językowe: angielskiego, włoskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, koło szachowe, zajęcia terenowe, warsztaty z dietetykiem, wirtualne laboratorium fizyczne, gry logiczne, grafika prezentacyjna, koło historyczno-społeczne, warsztaty z WOS i historii, warsztaty z wiedzy o prawie, wykłady pracowników WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, wizyty w sądzie.

   

  Atuty III LO:

  - kładziemy duży nacisk na nauczanie języków obcych, tworzymy międzyklasowe grupy językowe

  - tylko u nas extra conversation classes i przygotowanie do PUBLIC SPEAKING COMPETITION

  - udział w projektach unijnych i współpraca w ramach programu Erasmus+ ze szkołami europejskimi

  - wymiana uczniowska ze szkołą Knut Hahnosskolan w Ronneby (Szwecja)

  - współpraca z UG, PG, PWSZ, WSPS w Sopocie, EUHE, IPN, ECS , CSE „Światowid”, Teatrem im. A. Sewruka, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim

  - bogata oferta zajęć pozalekcyjnych (koła przedmiotowe, szkolne sekcje sportowe, koło golfowe we współpracy z Sand Valley)

  - wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny sale lekcyjne

  - bogaty księgozbiór biblioteczny

  - duża, nowa sala gimnastyczna

  - bogata oferta dodatkowych zajęć z zakresu prawa, dyplomacji i nauk społecznych

  - warsztaty psychologiczne i zajęcia z zakresu psychologii społecznej i pedagogicznej

  - kształcenie pro medyczne – warsztaty we współpracy z EUH-E

  - szkolny klub wolontariatu

   

  Jesteśmy kameralną szkołą, tworzymy miłą atmosferę sprzyjającą integracji międzyklasowej oraz uczeniu się i rozwijaniu zainteresowań.

   

  Inne ważne informacje w zakładce REKRUTACJA .

 • JUŻ WAKACJE!

  JUŻ WAKACJE!

  22 czerwca 2018 r. uczniowie III LO po raz ostatni odebrali swoje świadectwa w budynku szkoły przy ul. Saperów 14 F. W czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego nagrody dyrektora otrzymali wybitni uczniowie, sportowcy, działacze szkolnego wolontariatu i osoby szczególnie zasłużone dla społeczności III LO. Wśród wyróżnionych asów w nauce najwyższe wyniki uzyskali: Kamila Moch z kl.  Ic - 5,80, Ewelina Jureko z kl. Ic - 5,73, Maksymilian Terebus z kl. IId – 5,63. W rankingu klas najwyższe miejsca zajęły: IIc 4,37, Ic  4,22, IIa 4,15. Najlepszą frekwencję miała klasa II d – 88,35%, natomiast niemal 100% obecnością na zajęciach w tym roku szkolnym wykazały się: Marlena Wójcik z IIIc oraz Joanna Hinc z IIb. Następnie młodzież w swoich gabinetach spotkała się z wychowawcą, otrzymała świadectwa i przedwakacyjne przestrogi dotyczące bezpiecznego wypoczynku.

  Życzymy wszystkim wspaniałych wakacyjnych przygód, wrażeń, nowych doświadczeń i radosnego powrotu do szkoły, która swoje podwoje otworzy przed uczniami w nowej siedzibie przy ul. Browarnej 1.

 • WYNIKI KONKURSU „HEROSI NIEPODLEGŁEJ”

  m1

  Konkurs Herosi Niepodległej jest jednym z komponentów projektu „Młodzież wierna tradycjom niepodległości” realizowanego pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy przez III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu i Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Konkurs poświęcony 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę skierowany był do uczniów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadpodstawowych z Elbląga i okolic.

  Zadaniem uczestników było przygotowanie projektu na mural, który powstanie w naszym mieście. Komisja konkursowa, w której skład wchodził przewodniczący Roman Smoleński oraz Zbyszek Opalewski, Łukasz Kogut, Beata Orzech, Teresa Rakowska i Irena Poździech, wyłoniła zwycięzców.

  Przyznano nagrodę pierwszego stopnia Aleksandrze Sowińskiej, uczennicy Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym, która pod opieką Pana Janusza Kozaka przygotowała zestaw projektów z motywem dzieci Niepodległej.

  Nagrodę drugiego stopnia przyznano Wiktorii Łopatko, również uczennicy Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym pod opieką Pana Janusza Kozaka.

  Wyróżnienia za projekty otrzymują:

  Przemysław Dawiczura z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu pod opieką Pani Renaty Antosik i Pani Aleksandry Biłyj-Babińskiej,

  Nikola Dziadowiec i Agnieszka Poszewiecka z Gimnazjum nr 1 w Elblągu pod opieką Pani Marty Ligockiej.

  Rozdanie nagród i dyplomów nastąpi podczas uroczystej Gali podsumowującej projekt „Młodzież wierna tradycjom niepodległości” w listopadzie 2018 r.

  Nagrodzone projekty zostaną zrealizowane na elbląskim Zawodziu. Farby do wykonania muralu funduje firma Interlech.

  Komisja konkursowa składa serdeczne gratulacje uczniom i ich nauczycielom.

  Życzymy Państwu dalszych sukcesów.

  Wszystkie nagrodzone projekty w galerii zdjęć.

 • WYWIAD Z PANEM ROMANEM NAKONOWSKIM

  el-003

  Pan Roman Nakonowski jest kuratorem, nauczycielem i rzecznikiem praw ucznia w Gimnazjum nr 4 w Elblągu, oraz rodowitym mieszkańcem Elbląga.

  W związku z projektem pt. Młodzi w akcji dwie uczennice z 3 Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Elblągu przeprowadziły z nim wywiad na temat Elbląga i jego historii.

  Czy mógłby nam Pan opowiedzieć od kiedy Pan i Pańska rodzina mieszka w Elblągu?

  -Otóż moi rodzice pochodzą z Włocławka. W Elblągu znaleźli się, ze względu na pracę taty, który został oddelegowany właśnie do tego miasta. Przebywają w nim od roku 1959. Ja wraz z moim rodzeństwem jestem rodowitym elblążaninem.

  Jak Pańscy rodzice wspominają to miasto od swojego przyjazdu?

  -Mój tata wspomina je jako miasto bardzo zaniedbane i zdewastowane po drugiej wojnie światowej. Pamięta wiele z nieistniejących obecnie budynków. Jednym z nich jest Kościół św. Anny, który znajdował się przy ulicy Traugutta, gdzie aktualnie na wzniesieniu stoi krzyż upamiętniający wizytę papieża Jana Pawła II. Niestety został on zburzony w latach 50.

  Jako historyk na pewno zna Pan przeszłość Elbląga. Czy może nam Pan nieco o niej opowiedzieć?

  -Oczywiście. A więc, Elbląg jest jednym z najstarszych miast w Polsce, gdyż został założony w XIII wieku przez Krzyżaków pod dowództwem Hermanna von Balka. Jego nazwa wywodzi się od pruskiej rzeki Ilfing. W języku niemieckim nazywano je Elbing. W tym samym wieku został zbudowany murowany zamek, będący istotną siedzibą, zwłaszcza dla Prus. Elbląg był miastem portowym, więc podstawę jego rozwoju stanowił handel morski. Owy port był drugim co do wielkości w obrębie Morza Bałtyckiego. W XVII wieku miasto to padło ofiarą wielu najazdów, m.in. rosyjskich i szwedzkich, przez co stanęło w dramatycznym położeniu. Po I rozbiorze Polski Elbląg został wcielony do państwa pruskiego i powrócił do swojej świetności, głównie gospodarczej. Na początku XIX wieku stał się ważnym centrum przemysłowym. W ogromnej mierze przyczynił się do tego człowiek o imieniu Ferdinand Schichau. Był on inżynierem, pochodzącym z niemieckiej rodziny, która osiedliła się w tym właśnie mieście. Zbudował stocznię, w której wytwarzano statki podwodne, parowce, torpedowce, statki pasażerskie i handlowe. Założył również fabryki produkujące lokomotywy, samochody i cygara. Był on niezwykle dobrym pracodawcą, dlatego tuż po jego śmierci pracownicy ufundowali przy zakładzie pomnik z jego podobizną. Niestety nie przetrwał on do czasów dzisiejszych. Z wybuchem pierwszej wojny światowej sytuacja Elbląga pogorszyła się. Doszło do zamknięcia wielu zakładów przemysłowych i zamieszania, spowodowanego przez wielu uciekinierów. Po tym wydarzeniu stał się częścią prowincji Prus Wschodnich. Wszechobecny chaos i bezrobocie spowodowały strajki i demonstracje. Rozkwit przemysłu elbląskiego rozpoczął się na nowo w latach 30. W mieście zaczęto gromadzić dużą ilość wojska. Po nadejściu II wojny światowej Elbląg podporządkowano na jej potrzeby. Pozostałe zakłady zostały wykorzystywane do produkcji broni i innych militariów. Elbląg był największym miastem na drodze Armii Czerwonej. Sama wojna trwała tutaj 3 tygodnie. Podczas tego czasu doszło do ogromnych zniszczeń. Najbardziej ucierpiało Stare Miasto, które niegdyś było gęsto zabudowane. Na ulicach leżały masy gruzów. Budowle, które cudem przetrwały wojnę rozebrano, a pozyskane cegły zawożono do Warszawy i Gdańska by odbudować zabytkowe kamienice. W czasie wojny mordowano tutaj wielu ludzi. Świadkowie tych wydarzeń wspominają o tym, że niektóre kobiety wraz ze swoimi dziećmi skakały z Niskiego Mostu, znajdującego się niegdyś przy obecnej starówce, by uchronić siebie i potomstwo od gwałtów i krzywd wyrządzonych przez żołnierzy rosyjskich. Mówiono również o Urzędzie Bezpieczeństwa, z którego słyszano głośne krzyki katowanych ludzi. Ilość ofiar była ogromna. Większość ciał oprawcy wrzucali do wielkich dołów i zakopywali. Nieraz nawet było ich tak wiele, że wykopany dół nie starczał na schowanie wszystkich. Przy dzisiejszych badaniach archeologicznych wciąż odkrywa się nowe szczątki zakatowanych ludzi. Z tego powodu można nazwać to miasto wielkim cmentarzem.To niesamowite, że tak zwyczajne miasto, jakim obecnie jest Elbląg skrywa tak bogatą i jednocześnie drastyczną przeszłość.

  -Owszem, posiada. Niestety, z własnego doświadczenia widzę jak wielu młodych ludzi nie zdaje sobie z tego spawy. Uważają Elbląg za mało wyjątkowe miejsce, bez ciekawej historii. Co prawda miasto to nie posiada własnej kultury. Tworzą je same rodziny napływowe a wszelkiego rodzaju zadedykowane mu święta są stosunkowo młode. Niemniej jednak należy pamiętać o jego świetności sprzed wielu lat, dążyć do jej odbudowania i przekazywania młodym pokoleniom.

  Istotnie należy. Nawiązując do Pana wypowiedzi, chciałybyśmy dowiedzieć się więcej o wspomnianych budynkach i monumentach, których obecnie nie zobaczymy w Elblągu. Czy może Pan wskazać kilka z nich?

  -Tak, mogę. Obecnie na pewno nie zobaczymy kilku pomników, które zdobiły ważniejsze ulice czy parki. Jednym z nich był pomnik znajdujący się na Placu Wolności, pt. Anioł śmierci. Przedstawiał on anioła, składającego wieniec laurowy na głowę poległego żołnierza niemieckiego. Kolejnym takim monumentem był posąg przedstawiający Hermana von Balka - założyciela naszego miasta. Znajdował się na fontannie na Placu Słowiańskim. Został zniszczony ze względu na utożsamianie go z obrazem okrutnego Krzyżaka, krzywdzącego ludzi. Dół fontanny zdobiły niegdyś wyrzeźbione nagie kobiety, co po wojnie zostało uznane jako akt pornograficzny, który należy usunąć. W tym samym miejscu stał Ratusz Nowego Miasta Elbląga, który skrócono o połowę. Był niezwykle pięknym budynkiem, zdobiącym miasto. Warto również wspomnieć o Teatrze Miejskim w Elblągu, mieszczącym się przy ulicy Rycerskiej. Stanowił on chlubę dla miasta, wystawiając ówczesne sztuki. Należy również pamiętać o tym, że około lat 50. niezwykle popularne były kina, takie jak : Syrena, Zamech, Światowid, Orzeł oraz Meduza, z czego do dzisiaj przetrwało tylko jedno. Obecnie nie zobaczymy w Elblągu zamku, wybudowanego w XIII wieku, wcześniej wspomnianego pomnika Ferdynanda Schichaua czy niezwykle ciekawego obiektu, jakim był Pałac należący do Carla Zeisea - zięcia F. Schichaua, leżący na terenie Parku Modrzewia. Pałac charakteryzował się piękną infrastrukturą i wnętrzami. Teren naokoło willi był zadbany i pełen roślinności. Znajdowała się tam również szklana oranżeria i staw. Do dzisiaj ostała się jedynie wieża widokowa, wybetonowane pozostałości po stawie i kilka schodków, prowadzących niegdyś na dziedziniec.

  Wygląda na to, że Elbląg przed wojną obfitował w imponującą ilość atrakcji, czego nie da się o nim powiedzieć w dniu dzisiejszym. Czy wobec posiadanej przez Pana wiedzy na temat Elbląga, jest Pan w stanie wymienić kilka miejsc, które kiedyś pełniły inną funkcję niż obecnie?

  -Jestem w stanie, ponieważ posiadamy tutaj kilka miejsc tego typu. Najbardziej znanym jest m.in. Kościół pw. Świętego Ducha w Elblągu, będący ówcześnie zespołem Szpitala Świętego Ducha, gdzie mieści się obecnie Zespół Biblioteki Elbląskiej. Kolejnym miejscem, które przychodzi mi na myśl jest budynek Szkół Językowych przy ul. Królewieckiej, tzw. Regent, gdzie w latach 1945-1954 funkcjonował Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa w Elblągu. Przetrzymywano i torturowano tam polskich patriotów. Ludzie nazywali to katownią, ze względu na bestialskie czyny, które miały w nim miejsce. Nieco inną funkcję niż obecnie pełniło dawniej także I Liceum Ogólnokształcące w Elblągu, ponieważ funkcjonowało jako Gimnazjum Żeńskie im. Cesarzowej Augustyny Wiktorii.

  Bardzo dziękujemy za tak wyczerpujące odpowiedzi. Jeśli to możliwe, czy mogłybyśmy zadać Panu jeszcze kilka, drobnych pytań?

  -Cała przyjemność po mojej stronie. I jak najbardziej, proszę je zadać.

  Jakie miejsca w Elblągu, według Pana, są ważne i ciekawe?

  - Uważam, że miejscem ważnym i ciekawym z pewnością jest Elbląska Starówka i Katedra św. Mikołaja, którą dość często odwiedzają turyści. Na pewno jest nim także przystań kajakowa. Osobiście bardzo lubię to miejsce, bo w młodości często z niego korzystałem. Zaliczyłbym tutaj także Kolej Żuławską i Kanał Elbląski. No i oczywiście Bażantarnię i wszelkiego rodzaju parki.

  Które miejsca w Elblągu uważa Pan za zaniedbane i zapomniane lub wiąże się z nim jakiś problem?

  -Takim miejscem jest muszla koncertowa w Bażantarni i amfiteatr w Parku Dolinka. Kiedyś organizowano tam dużo imprez, lecz obecnie stoi to bez użytku i niszczeje. Zaniedbana według mnie jest także dzielnica przy ulicy Bema i Grunwaldzkiej. Problem wiąże się na pewno z zaniedbaniem parków, na przykład Parku Modrzewia, gdzie zapomniano o istniejącym niegdyś pałacu. Niszczeje tam również roślinność, która powinna być w lepszym stanie. Problemem jest też to, że Elbląg stracił życie. Nie ma już na mieście tylu ludzi, co kiedyś. Stare Miasto praktycznie zamarło. Nie spotyka się tam już wielu osób.

  To będzie już ostatnie pytanie. Jakie zna Pan miejsca w naszym mieście, z którymi wiąże się ciekawa historia?

  -Ciekawe historie wiążą się z Niskim Mostem, o którym padło kilka słów związanych z samobójstwami spanikowanych kobiet z dziećmi i na pewno historie o krzykach cierpiących ludzi, zamkniętych w budynku UB, o których też było wspomniane.

  Dobrze. W takim razie to wszystko. Serdecznie dziękujemy za wywiad i wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie z zadanych pytań.

  -Ja również dziękuję.

  Wywiad przeprowadziły:

  Wiktoria Majewska,

  Martyna Kolasa

  z klasy IIb

 • DEBATA O STOSUNKACH POLSKO-ROSYJSKICH

  DSCF8307

  W tym roku, w ramach obchodów Dnia Języka Rosyjskiego,po raz pierwszy w naszej szkole odbyła się debata poświęcona relacjom polsko-rosyjskim: Polska-Rosja. Im bliżej, tym dalej ? Do dyskusji zaprosiliśmy ekspertów zajmujących się naukowo Rosją i pracujących na co dzień z językiem rosyjskim: dr Barbarę Kozak z Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie i dra Michała Glocka – absolwenta stosunków międzynarodowych UMK w Toruniu i pasjonata rosyjskiej floty morskiej.

  Podczas pierwszej części debaty zaproszeni goście skomentowali wyniki ankiet o stosunkach polsko-rosyjskich, która została przeprowadzona pod koniec kwietnia br. wśród 162 uczniów liceum i gimnazjum (Link do ankiety: https://bit.ly/2Jvkj7v). Eksperci starali się, m. in. obalić część stereotypów o Rosji i Rosjanach, funkcjonujących w świadomości młodych ludzi, a w szczególności stereotyp „Rosji wiecznie pijanej”, który okazał się dominującym w wynikach ankiet. Padło również pytanie o stan obecnych stosunków polsko-rosyjskich, które w ankietach prawie połowa uczniów określiła jako średnie. Jak stwierdziłpesymistycznie dr M. Glock, stan naszych relacji z Rosją jest na danym moment zły i jedynie merytoryczny dialogi polskich władz z rosyjskimi pozwoli na osiągniecie stanu neutralnego. Jednakże, jak podkreśliła dr Barbara Kozak,relacje polsko-rosyjskie powinniśmy rozpatrywać na kilku płaszczyznach, np. w ramach współpracy naukowej ośrodków akademickich w Polsce i Rosji, te relacje prezentują się naprawdę dobrze. W drugiej części debaty padło pytanie o współpracę kulturową z Rosją i Obwodem Kaliningradzkim. Dowiedzieliśmy się, m. in., iż na tym polu współpraca Polski z Rosją również wygląda całkiem nieźle, o czym świadczy organizowany corocznie Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską” oraz Festiwal Filmów Polskich „Wisła” w Moskwie, jak również wiele akcji i działań odbywających się w sieci (np. vlogerzy z Kaliningradu prezentujący w Internecie walory naszego miasta, tj. Elbląga). W trzeciej części spotkania nasi eksperci odpowiedzieli na wybrane pytania przygotowane przez uczniów liceum: Jak Rosjanie postrzegają Polaków ? Czy mieszkańcy Rosji są zadowoleni z obecnej władzy?Dlaczego w Rosji wiele osób popada w nałogi, np. w alkoholizm ?

  Mamy nadzieję, że dzięki naszej dyskusji udało się obalić przynajmniej część stereotypów i uprzedzeń dotyczących Rosji i Rosjan.

  Anna Tokarewicz, Krzysztof Sawicki

 • WYNIKI KONKURSU „NIEPODLEGŁA NA AFISZU”

  20180515_101046

  Konkurs Niepodległa na afiszu” jest jednym z komponentów projektu „Młodzież wierna tradycjom niepodległości” realizowanego pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy przez III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu i Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.

  Konkurs poświęcony 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę skierowany był do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów z Elbląga i okolic. Komisja konkursowa, w której skład wchodził przewodniczący Łukasz Kogut, konsultant W-M ODN w Elblągu, Beata Orzech, dyrektor III LO w Elblągu, Teresa Rakowska, nauczyciel III LO w Elblągu oraz Irena Poździech, konsultant W-M ODN w Elblągu, wyłoniła zwycięzców.

  W kategorii szkół podstawowych nagrody otrzymają:

  I miejsce Klara Bielawska z kl. VII Szkoły Podstawowej nr 19 pod opieką Pani Małgorzaty Osinski

  II miejsce Zuzanna Karpińska z kl. VI Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu pod opieką Pani Ewy Skorupskiej

  III miejsce Oliwia Adamowska z kl. V Szkoły Podstawowej nr 19 pod opieką Pani Małgorzaty Osinski

  III miejsce Paweł Łaszkiewicz z kl. VII Szkoły Podstawowej nr 12 pod opieką Pani Iwony Kulmaczewskiej

  W kategorii gimnazjum nagrody otrzymają:

  I miejsce Kinga Rychter z kl. III Gimnazjum nr 1 pod opieką Pani Marty Ligockiej

  II miejsce Julia Dowgwiłło z kl. II Gimnazjum nr 2 pod opieką Pani Katarzyny Lipińskiej-Szadziul

  III miejsce Weronika Szał z kl. III Gimnazjum nr 1 pod opieką Pani Marty Ligockiej

  Wyróżnienia przyznano:

  Szymonowi Abramowskiemu z kl. IV Szkoły Podstawowej nr 15 pod opieką Pani Marty Kaczmarek

  Igorowi Turkowskiemu z kl. V Szkoły Podstawowej nr 9 pod opieką Pani Marty Ligockiej

  Markowi Szczepańskiemu z kl. VI Szkoły Podstawowej nr 19 pod opieką Pani Małgorzaty Osinski i Aleksandry Nowik

  Magdzie Leśnej z kl. VII Szkoły Podstawowej nr 12 pod opieką Pani Iwony Kulmaczewskiej

  Julii Łukaczyk z kl. VII Szkoły Podstawowej nr 19 pod opieką Pani Aleksandry Nowik

 • WARTO WSZYSTKO ROBIĆ W ŻYCIU Z PASJĄ !

  20180605_123628

  5 czerwca w auli naszego liceum wykładem doktoranta WPiA UG, Pana Piotra Zielińskiego zakończyliśmy rok szkolno-akademicki 2017/18. Droga do kariery nie jest prosta, na sukces trzeba zapracować, czasami bardzo ciężko! Pan Piotr Zieliński jest tego przykładem.

  To postać wyjątkowa, niezwykle uzdolniona. Jego kariera studencka i naukowa to pasmo sukcesów-zaangażowanie w pracę studenckich kół naukowych, fundacji liczne stypendia naukowe m.inn. dziekana, rektora WPiA, Nagroda Czerwonej Róży dla najlepszego studenta Wybrzeża ( samochód osobowy toyota yaris), prestiżowa Nagroda Miasta Gdańska Dla Młodych Naukowców im. J. Uphagena ( 2018 r.). To dla nas zaszczyt, że byliśmy uczniami a w przyszłości może zostaniemy studentami Pana P. Zielińskiego. Dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę kl. 2a.

 • AGNIESZKA SZTURO LAUREATKĄ KONKURSU OŚMIU WSPANIAŁYCH W ELBLĄGU

  phppXJ4cV

  Agnieszka Szturo z klasy 3b została została laureatką XX edycji konkursu Ośmiu wspaniałych w Elblągu. Już po raz dwudziesty nagrodzono młodych ludzi zaangażowanych społecznie i gotowych do niesiania bezinteresownej pomocy. Podczas uroczystej gali w Bibliotece Elbląskiej nagrody dla wspaniałej elbląskiej młodzieży, wręczył prezydent miasta Pan Witold Wróblewski.

  https://www.portel.pl/spoleczenstwo/pomaganie-jest-fajne/105213

 • WARSZTATY Z DIETETYKIEM

  20180510_125026

  Jakie są zalety zdrowej diety przekonała się klasa Ic, która uczestniczyła w warsztatach z dietetykiem prowadzonych przez Panią Agnieszkę Kopczyńską – naszą absolwentkę. Zajęcia odbywały się po 3 razy w semestrze. Jako przyszli lekarze uczniowie podjęli różnorodną tematykę zajęć. Klasa rozpoczęła od analizy własnych jadłospisów oraz zasad zdrowego odżywiania. Kolejny wykład obejmował temat węglowodanów, białek i tłuszczy, a także komponowania posiłków według tzw. dobrych zasad zdrowego gotowania.

  Na zajęciach każdy wyliczał swoje BMI, PPM, następnie starał się dopasować dietę do swoich potrzeb, tak aby samodzielnie ocenić swoje zapotrzebowanie kaloryczne.

  W kolejnym semestrze uczniowie przypatrywali się wpływom cukru i substancji słodzących na organizmy, a także poznawali ich zdrowsze zamienniki. Były również podejmowane tematy żywienia, a aktywności fizycznej i psychologii w odżywianiu.

  Zajęcia bardzo wpłynęły na młode umysły, wielu z nich podjęło próbę zmian swoich diet i rozpatrywania zdrowego stylu życia. Zachęcamy wszystkich do tego typu pogadanek i dbania o siebie.

  Uczennice klasy Ic:

  Ewelina Jureko

  Julia Jarosz :)

 • ŚLADAMI PACJENTA

  20180509_123151

  Klasa 1c wraz z wychowawcą Panią Iwoną Stando, 9 maja wybrała się do elbląskiego oddziału radioterapii. Zostaliśmy oprowadzeni po oddziale tak, jak przyjmowani są pacjenci. Byliśmy w salach, gdzie robi się specjalistyczne maski, badania. Poznaliśmy kilku lekarzy oraz pielęgniarki, które tam pracują. Dzięki nim mogliśmy lepiej zrozumieć losy pacjentów chorych na raka i poznać sposoby ich leczenia.

  Na koniec klasa odwiedziła pacjentów, co było bardzo wzruszającym przeżyciem zarówno dla nas jak i chorych. Po odwiedzinach wszyscy rozeszli się do domów z nowymi doświadczeniami. Dzięki temu mamy teraz świadomość, że mimo iż rak to poważna i ciężka choroba , to trzeba z nią walczyć, by wygrać.

 • TYDZIEŃ KONSTYTUCYJNY W III LO

  mojakonstytucja

  08 czerwca 2018 r. w godz. 9.00-11.00, w auli naszej szkoły odbędzie się spotkanie uczniów kl. 1a,1b i 2a z prawnikami w ramach V edycji Tygodnia Konstytucyjnego w Polsce, organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy.

  Celem projektu jest zwrócenie uwagi uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego. Zależy nam na tym, aby w przystępny i interesujący sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego chcemy promować świadome obywatelstwo i zachęcać młodych ludzi do większego zainteresowania się sprawami publicznymi.

  Koło Historyczno- Społeczne , Zapraszamy

 • ORIENTEERING NA MEDAL

  IMG_20180515_115815

  W Bażantarni 15 maja 2018r odbył się Finał Wojewódzki Licealiady w Drużynowych Biegach na Orientację. Organizatorem zawodów był ESZS oraz elbląskie stowarzyszenie „Gryf”. W zawodach wystartował osiem zespołów w tym nasze szkolne dwie drużyny, damska i męska. Chłopcy w zawodach zajęli drugie miejsce a dziewczęta przybiegły na czwartej pozycji z niewielką stratą do podium.

  Orienteering jest dyscypliną nieolimpijską, w której zawodnik, posługując się mapą i kompasem, ma za zadanie w jak najkrótszym czasie przebiec określoną trasę wyznaczoną w terenie odszukując punkty kontrolne. Przebieg pomiędzy punktami kontrolnymi jest dowolny i właśnie wybór wariantu przebiegu stanowi istotę biegu na orientację. Nawigowanie sprawia wiele trudności, a odszukiwanie punktów nie jest łatwe.

  Warunkiem sklasyfikowania uczestnika zawodów jest potwierdzenie w zadanej kolejności wszystkich punktów kontrolnych. Sprawdzanie obecności na danym punkcie kontrolnym odbywa się standardowo za pomocą karty startowej, a obecnie chipa.

  Bardzo miło jest zaprezentować nasze zespoły w większości to uczniowie klasy IA, najpierw medaliści: Dominik Godlewski, Jakub Wojtaszek, Michał Ząbek i Łukasz Chadaj ID– „brawo chłopaki” oraz dziewczęta: Julia Typańska, Natalia Nowakowska, Amelia Piotrak i Marta Wakeć.

  Gratulacje!!! WM.

 • STOP AFERZE W BIOSFERZE

  20180511_133230

  Uczennica naszej szkoły Ewelina Jureko z klasy Ic zdobyła III miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Ziemia – planeta życia” w kategorii poezja. Był to jeden z konkursów o tematyce ekologicznej organizowanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej.Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Klimatyczno-ekologiczne dylematy XXI wieku. Stop aferze w biosferze”. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród odbyło się 11 maja na Forum Młodych Ekologów w W-MODN w Elblągu.

  Serdeczne gratulacje!

  Ewa Trykowska-Łukaszewicz

 • MŁODZI W AKCJI

  MŁODZI W AKCJI

  W ramach programu „Młodzi w Akcji”, uczniowie klasy IIc Maciej Orzechowski i Radosław Przeździecki przygotowali ankietę dotyczącą funkcjonowania Elbląga.

  Zadaniem było poznanie miejsc w przestrzeni lokalnej:

  - ważnych dla mieszkańców i mieszkanek,

  - zapomnianych,

  - miejsc, które kiedyś pełniły inną funkcję niż obecnie,

  - miejsc ważne i ciekawe dla uczniów, ich kolegów i koleżanek,

  - miejsc zaniedbanych,

  - miejsc, z którymi wiąże się ciekawa historia,

  - miejsc, z którymi wiąże się jakiś problem.

  http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,54DD02A6CDFCB344713BFB7FD02789443976A430#/

  Uczniowie naszej szkoły realizują program wraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Fundacją Banku Zachodniego WBK oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności w ramach programu Szkoła Ucząca Się.

  Agnieszka Krzywdzińska

 • MEDALOWE SZACHY

  20180425_123245

  25 kwietnia w Elblągu odbyła się Licealiada w szachach. Naszą szkołę reprezentowało sześciu uczniów: Karolina Bierkowska, Aneta Szpuga, Karol Lange, Dominik Godlewski, Bartłomiej Kucewicz i Mateusz Szot. Drużynowo zajęliśmy 2 miejsce, zaś indywidualnie - w szachach dziewcząt pierwsze miejscezajęła Aneta Szpuga, zaś drugie miejsce zdobyła Karolina Bierkowska, a w szachach chłopców drugie miejsce zajął Karol Lange.

  Serdecznie gratulujemy naszym zawodniczkom i zawodnikom!!!

  Aneta Szpuga, IIb

 • POLA NADZIEI 2018

  20180421_115043__1_

  Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi - św. Jan Paweł II.

  21 kwietnie 2018 roku wolontariusze z klasy Ic i II c uczestniczyli w corocznej akcji Żonkilowe Pola Nadziei. Akcja, organizowana przez Hospicjum Elbląskie już od 14 lat, ma na celu gromadzenie środków niezbędnych do opieki nad ciężko chorymi pacjentami. Jednak celem akcji Pola Nadziei jest nie tylko zbiórka pieniędzy, ale także edukacja, uwrażliwianie ludzi, poprzez zwrócenie uwagi na piękną ideę opieki hospicyjnej. Hospicja to miejsca, w których ludzie z wielkim zaangażowaniem otulają swoją opieką chorych i cierpiących, a także ich bliskich.

  Dziękuję młodzieży naszej szkoły za wrażliwość, serce i bezinteresownie poświęcony czas.

  Ewa Piwcewicz

 • Po co komu wolontariat ?

  images

  W dniu 24.04.2018 r ( wtorek ) przedstawiciele uczniów - wolontariuszy naszej szkoły, Gabrysia Mirecka IIc, Paula Hoppe IIc, Weronika Kusik IIc , Kamila Mańkowska Ib, Wiktoria Czapniewska Ib, uczestniczyli w II konferencji organizowanej przez ZSISiU w Elblagu pod tytułem "Po co komu wolontariat?"

  Przedstawiciele instytucji elbląskich współpracujących z wolontariuszami przedstawili obszary w jakich wolontariusz może wspierać swoją pomocą podopiecznych Hospicjum " Niezapominajka" Miejski Dom Pomocy Społecznej, PCK, Dom Starców . na konferencji odbyło się równiez podsumowanie konkursu " Wiedzy o wolontariacie", który wygrała wśród szkół ponadgimnazjalnych uczennica naszej szkoły , kl.Ib Kamila Mańkowska GRATULUJEMY!!!

  Zapraszamy wszystkich chętnych do przystąpienia w szeregi naszego Szkolnego Klubu Wolontariatu!!!

strona:

Aktualności

Kontakt

 • III Liceum Ogólnokształcące w Elblągu
  82-300 Elbląg
  ul. Saperów 14F
 • 55 625 89 20

Galeria zdjęć